content.jpg

PRTG - Sieťový a monitorovací software

Jednoduché použitie: Môžete si vybrať medzi piatimi používateľských rozhraní

Rozhranie založené na webovom prehliadači s plnou podporou: najmodernejšie, AJAX 
Rozhranie na báze HTML (funkcia obmedzená) pre staršie prehliadače a mobilné zariadenia (beží na IE 6/7/8, iPhone, Android, Blackberry)
Enterprise konzola: Windows aplikácia predovšetkým pre veľké inštalácie. Podporuje prezeranie dát, monitorovanie niekoľkých PRTG zariadení v jednej aplikácií.
Aplikácie pre iOS (iPhone / iPad) a Android smartphony / tablety: Sledovanie stavu na cestách (samostatný súbor na prevzatie)
Všetky užívateľské rozhrania umožňujú SSL-zabezpečený miestný a vzdialený prístup a môžu byť použité súčasne.

 
Komplexné monitorovacie siete

Viac ako 190 typov senzorov, ktoré pokrývajú všetky aspekty monitorovania siete
Monitorovanie Uptime / prestojov
Kontrola šírky pásma pomocou SNMP, WMI, NetFlow, sFlow, jFlow, packet sniffing
Monitoring aplikácií
Virtuálny monitoring servera
Monitorovanie SLA
QoS monitoring (napr. pri použití VoIP)
Monitoring LAN, WAN, VPN, a ďalších lokácií
Rozsiahle protokolovanie udalostí
Podpora IPv6
Monitorovanie Agent-less (voliteľní agenti (vzdialené sondy) umožňujú sledovanie ešte hlbšie metriky)

 
Flexibilné výstrahy

9 typov notifikácii: poslať e-mail, SMS / pager, syslog a SNMP Trap, HTTP požiadavky, položky denníka udalostí, prehrávanie zvukových súborov alarmu , Amazon SNS, žiadne externé technológie, ktoré môžu byť spustené ako EXE alebo dávkového súboru
Stav oznámenia (hore, dole, varovanie)
Limit upozornenia (hodnoty nad / pod x)
Upozornenie Prahové (hore / dole x pre y minút)
Viacnásobné stav výstrahy (x a y sú dole)
Eskalácia varovania (ďalšie oznámenie každej x min pri výpadku)
Závislosti (vyhnúť sa pôvodnému alarmu)
Potvrdzovanie alarmov (žiadne ďalšie oznámenia tohto alarmu)
Plánovanie upozornení (žiadne nevýznamné upozornenia v noci)


PRTG "Cluster failover" riešenie

V klastri PRTG až 5 PRTG ("uzlov") spoločne pracujú na vytvorení tolerancie monitorovania služieb pri zlyhaní.
Ani aktualizácia softvéru nespôsobuje prestoje pre cluster PRTG.
Cluster vykonáva automatické prevzatie služieb pri zlyhaní: Ak primárny uzol zlyhá alebo stratí pripojenie ku clastru, iný uzol okamžite zaujíma úlohu hlavného servera a preberá odosielanie oznámení. Oznámenia sú tak zasielané vždy, a to aj v prípade, že primárny cluster nemá pripojenie alebo zlyhal.
Okrem toho môžete dosiahnuť viac bodové monitorovanie, všetky uzly sledujú všetky senzory po celú dobu. To znamená, že doba odozvy je meraná z rôznych miest v sieti (LAN / WAN / VPN) a môže byť v porovnávaná s ostatnými. Navyše, agregované uptimes/ downtimes môžu byť počítané.
Všetky licencie PRTG Vám umožňujú vytvoriť inštaláciu "Single failover" (dve inštalácie PRTG spolupracujú) s jedným licenčným kľúčom (ďalšie licenčné kľúče sú vyžadované pre 3 alebo viac uzlov). 


Distribuovaný monitoring pomocou vzdialenej sondy

Pri tzv. vzdialenej sonde PRTG Network Monitor môže byť použitý pre monitorovanie niekoľkých sietí v rôznych lokalitách:

Monitorovanie všetkých dcérskych spoločnosti od centrály
Monitoring oddelených sietí vo vašej firme (napr. DMZ a LAN)
Ako MSP môžete sledovať sietíe vašich zákazníkov a zlepšovať kvalitu služieb

 
Publikovanie dát a mapy

Monitorovací panel v živými náhladmi v reálnom čase a stavovými informáciami
Súkromné a verejné monitorovacie panely: napr. obrazovky pre sieť operačných stredísk alebo mapy s informáciami pre ostatných zamestnancov
Interaktívna mapa s viac ako 300 rôznymi mapovými objektami (ikony siete, stavové ikony, dopravné schémy, top 10 zoznamv, atď)

 
Hĺbkové správy

Správy vo formáte HTML alebo vo formáte PDF
Hlásenie úlohy je možné spustiť ad-hoc alebo plánovane (denne, týždenne, mesačne)
Historické údaje z monitorovania sa môžu exportovať ako HTML, XML, CSV
Viac ako 30 šablón správ
Podrobné grafy a tabuľky dát pre jeden alebo viacero senzorov
Uptime / Downtime (% / sekúnd)
Dobrá / neúspešná žiadosť (% / celkové)
Top 100 Využitie šírky pásma
Top 100 Využitie CPU
Top 100 Ping Times
Top 100 Miesta na disku
Top 100 Uptime / Downtime
A niekoľko ďalších


Výkonný dizajn a vysoké štandardy bezpečnosti

PRTG podporuje monitorovanie od 1 až do 20.000 senzorov na inštaláciu (max. počet snímačov za optimálnych podmienok)
Vlastný databázový systém Paessler je vysoko optimalizovaná pre monitorovanie dát (dáta sú prístupné cez API)
Oveľa rýchlejší než SQL server s menším zaťažením CPU
Dostatočný výkon pre uloženie dát pre tisíce senzorov
Nízke systémové požiadavky: Aj Netbook môžete sledovať 1.500 senzorov
Viaceré sondy umožňujú distribuovať vysoké zaťaženie
Viac-stránkový monitoring zabezpečený SSL šifrovaním pre pripojenie sondy a klastrov
Zabezpečený webový server SSL (HTTPS) pre Web, Windows, iOS a Android GUI
Viacero používateľských účtov so zdieľanými a súkromnými senzormi, rovnako ako správa oprávnení

HORE